Home

Regeling constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's 2018 en 2019

Geldig vanaf 1 januari 2018
Geldig vanaf 1 januari 2018

Regeling constanten regressieformules en waarden voor de gemiddelde CO2-uitstoot voor benzine- en dieselauto's 2018 en 2019

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2018]

Aanhef

De directie van de Dienst Wegverkeer,

Besluit:

De constanten voor de in de Regeling relatieve zuinigheid personenauto's opgenomen regressieformules en de daarbij behorende waarden van de gemiddelde CO2-uitstoot voor personenauto's met benzine als brandstof alsmede voor personenauto's met diesel als brandstof voor de kalenderjaren 2018 en 2019 als volgt vast te stellen:

Artikel 1

Constanten voor 2018 en 2019

 1. Constanten voertuiglengte:

  C1lengte

  – 8,8069

  C2lengte

  10,1774

  C3lengte

  – 1,5705

 2. Constanten benzineauto’s:

  C1benzine

  221,1425

  C2benzine2

  – 48,2347

  C3benzine3

  4,5254

 3. Constanten dieselauto’s:

  C1diesel

  498,0245

  C2diesel

  – 118,5477

  C3diesel

  8,5011

 4. Waarden gemiddelde CO2-uitstoot:

  CO2benzine

  116,4755

  CO2diesel

  88,3642

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.