Home

Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken

Geldig van 9 juni 2017 tot 21 juni 2017
Geldig van 9 juni 2017 tot 21 juni 2017

Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 21-06-2017]

Aanhef

De afdeling Onderzoek, van het Huis voor Klokkenluiders,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Aan de medewerkers van het bureau van het Huis voor Klokkenluiders aangesteld in de afdeling onderzoek als onderzoekers, als bedoeld in art. 3d lid 4 van de Wet Huis voor klokkenluiders, wordt mandaat verleend van de bevoegdheid tot het afnemen van de eed of belofte bij de in het belang van het onderzoek opgeroepen getuigen en tolken.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken.