Home

Besluit vaststelling subsidieplafonds ex artikel 2.6 Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022

Vervallen per 1 januari 2022
Vervallen per 1 januari 2022

Besluit vaststelling subsidieplafonds ex artikel 2.6 Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2022]

Artikel I [Vervallen per 01-01-2022]

Deze tekst is vervallen

Artikel II [Vervallen per 01-01-2022]

Deze tekst is vervallen