Home

Circulaire (onkosten)vergoeding 2017 politieke ambtsdragers gemeenten

Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019
Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2019

Circulaire (onkosten)vergoeding 2017 politieke ambtsdragers gemeenten

Besluit BWBR0039028-20170101

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 01-01-2019]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2019]

Inleiding

Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden.

1. Bezoldiging burgemeester

Op grond van artikel 8, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters wijzigt de bezoldiging van burgemeesters overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

De op dit moment geldende arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel is overeengekomen voor de periode 1 september 2015 tot 31 december 2016. Deze arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor het rijkspersoneel geldt nog steeds. Als een volgende overeenkomst wordt vastgesteld, informeer ik u over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van burgemeesters.

U bent over de bezoldiging van burgemeesters voor het laatst geïnformeerd bij circulaire van 1 oktober 2015, nr. 2015-0000427710. U kunt vooralsnog uitgaan van de bezoldiging voor burgemeesters zoals beschreven in die circulaire.

Voor de volledigheid vermeld ik de bezoldigingsbedragen voor burgemeesters per 1 januari 2016:

Klasse

Aantal inwoners

Bezoldiging burgemeesters per maand per 1 januari 2016

1

Tot en met 8.000

€ 6.042,10

2

8.001–14.000

€ 6.646,94

3

14.001–24.000

€ 7.247,27

4

24.001–40.000

€ 7.878,20

5

40.001–60.000

€ 8.540,95

6

60.001–100.000

€ 9.260,51

7

100.001–150.000

€ 9.818,34

8

150.001–375.000

€ 10.520,48

9

375.001 en meer

€ 11.270,20

2. Ambtstoelage burgemeesters

3. Eindejaarsuitkering burgemeester

4. Bezoldiging wethouders

5. Onkostenvergoeding wethouders

6. Eindejaarsuitkering wethouders

7. Vergoeding vervanging wethouders

8. Vergoedingen raadsleden

9. Onkostenvergoeding raadsleden

10. Tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor de raadsleden

11. Commissieleden

12. Vragen en informatie op internet