Home

Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten 2017

Geldig van 29 november 2016 tot 1 januari 2017
Geldig van 29 november 2016 tot 1 januari 2017

Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten 2017

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2017]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2020]

Aanhef

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 46a en 62a van de Wet op de rechterlijke organisatie;

Gehoord de Raad voor de rechtspraak;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Voor de behandeling van beroepen tegen besluiten als bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen worden aangewezen als andere rechtbanken als bedoeld in artikel 46a, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie:

  1. de rechtbank Gelderland, indien de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft in het arrondissement Gelderland, het arrondissement Overijssel of het arrondissement Midden-Nederland, met uitzondering van de provincie Flevoland dan wel, indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, wanneer het bestuursorgaan zijn zetel heeft in het arrondissement Gelderland, het arrondissement Overijssel of het arrondissement Midden-Nederland, met uitzondering van de provincie Flevoland;

  2. de rechtbank Noord-Nederland, indien de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft in het arrondissement Noord-Nederland of de provincie Flevoland dan wel, indien de indiener van het beroepschrift geen woonplaats in Nederland heeft, wanneer het bestuursorgaan zijn zetel heeft in het arrondissement Noord-Nederland of de provincie Flevoland.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijke aanwijzing bevoegde gerechten 2017.