Home

Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017

Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020
Geldig van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020

Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2017

Opschrift

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Premiepercentage algemene ouderdomsverzekering

De premie, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 3. Premiepercentage nabestaandenverzekering

De premie, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wfsv, wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op 0,10%.

Artikel 4. Maximumpremieloon

Artikel 5. Maximumpremieloon bij afwijkend loontijdvak in verband met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken

Artikel 6. Premie Algemeen Werkloosheidsfonds

Artikel 7. Vervangende premie voor de sectorfondsen

Artikel 8. Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid

Artikel 9. Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

Artikel 10. Opslag tot dekking kosten kinderopvangtoeslag

Artikel 11. Minimum loonsomgrens WW sector Grootwinkelbedrijf

Artikel 12. Inwerkingtreding

Artikel 13. Citeertitel