Home

Regeling vaststelling keuzedelen

Geldig van 25 oktober 2022 tot 31 januari 2023
Geldig van 25 oktober 2022 tot 31 januari 2023

Regeling vaststelling keuzedelen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 25-10-2022 tot 31-01-2023]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet educatie en beroepsonderwijs.

Paragraaf 2. Vaststelling keuzedelen

Artikel 2.1. Keuzedelen

Artikel 2.2. Vaststelling keuzedelen vanaf 1 augustus 2020

Artikel 2.3. Vervallen keuzedelen vanaf 1 augustus 2020

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 3.1. Inwerkingtreding

Artikel 3.2. Citeertitel

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5. Aanvulling keuzedelen 2016 OCW en aanvulling keuzedelen 2016 betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ) – juli 2016

Bijlage 6. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

Bijlage 7. Aanvulling keuzedelen 2016 OCW en aanvulling keuzedelen 2016 betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ) – oktober 2016

Bijlage 8. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

Bijlage 9. Aanvulling keuzedelen OCW en aanvulling keuzedelen betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ)

Bijlage 10. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

Bijlage 11. Aanvulling keuzedelen OCW en aanvulling keuzedelen betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ) – januari 2017

Bijlage 12. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

Bijlage 13

Bijlage 14

Bijlage 15. Aanvulling keuzedelen OCW en aanvulling keuzedelen betreffende kwalificaties op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel (EZ) – september 2017

Bijlage 16. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

Bijlage 17. Aanvulling keuzedelen OCW - december 2017

Bijlage 18. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

Bijlage 19. Aanvulling keuzedelen OCW – maart 2018

Bijlage 20. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

Bijlage 21. Aanvulling keuzedelen OCW - 13 juli 2018

Bijlage 22. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo - 13 juli 2018

Bijlage 23. Aanvulling keuzedelen OCW – .. oktober 2018

Bijlage 24. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – .. oktober 2018

Bijlage 25. Aanvulling keuzedelen - .. januari 2019

Bijlage 26. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo - .. januari 2019

Bijlage 27. Aanvulling keuzedelen – april 2019

Bijlage 28. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – april 2019

Bijlage 29. Aanvulling keuzedelen – augustus 2019

Bijlage 30. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – augustus 2019

Bijlage 31. Aanvulling keuzedelen – oktober 2019

Bijlage 32. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – oktober 2019

Bijlage 33. Aanvulling nieuwe en gewijzigde keuzedelen alsmede vervallen keuzedelen – januari 2020

Bijlage 34. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – januari 2020

Bijlage 35. Aanvulling nieuwe en gewijzigde keuzedelen alsmede vervallen keuzedelen – april 2020

Bijlage 36. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – april 2020

Bijlage 37. Aanvulling nieuwe en gewijzigde keuzedelen alsmede vervallen keuzedelen

Bijlage 38. Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – augustus 2020

Bijlage 39

Bijlage 40. Vastgestelde keuzedelen vanaf 1 augustus 2020

Bijlage 41. Vervallen keuzedelen vanaf 1 augustus 2020

Bijlage 42

Bijlage 43

Bijlage 44

Bijlage 45. behorende bij de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 oktober 2021, nr. MBO/29941883

Bijlage 46

Bijlage 47

Bijlage 48

Bijlage 49