Home

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015

Geldig vanaf 1 januari 2020
Geldig vanaf 1 januari 2020

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2020]

Aanhef

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. directie WR: de directie Werknemersregelingen van het ministerie;

  2. het UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

§ 2. Organisatie en taken

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

§ 3. Bevoegdheden

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 10

Artikel 11