Home

Besluit experiment ander stembiljet kiezers buiten Nederland (referendum Wet goedkeuring Associatieovereenkomst Europese Unie, Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en Oekraïne)

Geldig van 1 februari 2016 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 februari 2016 tot 1 januari 2023

Besluit experiment ander stembiljet kiezers buiten Nederland (referendum Wet goedkeuring Associatieovereenkomst Europese Unie, Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en Oekraïne)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2016 tot 01-01-2023]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2023]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Enig artikel

Bij het referendum over de Wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160) (Stb. 2015, 315) wordt een experiment gehouden met als doel de invoering van stembiljet, waardoor de mogelijkheid voor kiezers buiten Nederland hun stem tijdig uit te brengen wordt bevorderd als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.