Home

Regeling openstelling EZ-subsidies 2016

Geldig van 1 oktober 2016 tot 5 oktober 2016
Geldig van 1 oktober 2016 tot 5 oktober 2016

Regeling openstelling EZ-subsidies 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2016 tot 05-10-2016]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2017]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Openstelling Regeling nationale EZ-subsidies

Artikel 1

1.

Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen, tenzij in kolom 5 een ander tijdstip is opgenomen.

2.

Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

1

2

3

4

5

6

Instrument

Artikel

Groep

Thema/

programmalijn

Openstelling

Plafond

Titel 2.3: Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw

2.3.2, eerste lid

  

01-07-2016 t/m 01-10-2016

€ 12.200.000

Titel 2.5: Garantstelling landbouw

2.5.2

   

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 82.500.000

Titel 2.8 Genotypering TSE bij schapen

2.8.2

  

01-07-2016 t/m 15-12-2016

1.250 vouchers

 

2.8.5

   

01-07-2016 t/m 31-01-2017

1.250 vouchers

Titel 2.9 Subsidie kosten vaccinatie pluimvee ter bestrijding van salmonella

2.9.2

  

01-07-2016 t/m 31-12-2016

€ 4.980.000

Titel 2.10: Marktintroductie energie-innovaties

2.10.2, eerste lid

  

22-08-2016 t/m 15-09-2016

€ 5.000.000

Titel 3.2: TKI-toeslag

3.2.2, onderdeel a

   

01-01-2016 t/m 16-09-2016

 

Titel 3.2: TKI-toeslag

3.2.2, onderdeel b

   

16-11-2015 t/m 14-10-2016

 

Titel 3.3:

TKI MKB-versterking

3.3.4 en 3.3.6

 

HTSM/ICT

10-5-2016 t/m

30-6-2016

€ 400.000, waarvan ten hoogste

€ 200.000 voor netwerkactiviteiten

Titel 3.3:

TKI MKB-versterking

3.3.4 en 3.3.6

 

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

10-5-2016 t/m

30-6-2016

€ 200.000, waarvan ten hoogste

€ 100.000 voor netwerkactiviteiten

Titel 3.3:

TKI MKB-versterking

3.3.4 en 3.3.6

 

Logistiek

10-5-2016 t/m

30-6-2016

€ 200.000, waarvan ten hoogste

€ 100.000 voor netwerkactiviteiten

Titel 3.3:

TKI MKB-versterking

3.3.4 en 3.3.6

 

Life Sciences and Health

10-5-2016 t/m

30-6-2016

€ 200.000, waarvan ten hoogste

€ 100.000 voor netwerkactiviteiten

Titel 3.3:

TKI MKB-versterking

3.3.4 en 3.3.6

 

Water

10-5-2016 t/m

30-6-2016

€ 200.000, waarvan ten hoogste

€ 100.000 voor netwerkactiviteiten

Titel 3.3:

TKI MKB-versterking

3.3.4 en 3.3.6

 

Chemie/Biobased economy en Energie

10-5-2016 t/m

30-6-2016

€ 400.000, waarvan ten hoogste

€ 200.000 voor netwerkactiviteiten

Titel 3.3:

TKI MKB-versterking

3.3.4 en 3.3.6

 

Creatieve Industrie

10-5-2016 t/m

30-6-2016

€ 200.000, waarvan ten hoogste

€ 100.000 voor netwerkactiviteiten

Titel 3.3:

TKI MKB-versterking

3.3.4 en 3.3.6

 

Agri&Food

10-5-2016 t/m

30-6-2016

€ 200.000, waarvan ten hoogste

€ 100.000 voor netwerkactiviteiten

Titel 3.3:

TKI MKB-versterking

3.3.4 en 3.3.6

 

Energie

10-5-2016 t/m

30-6-2016

€ 200.000, waarvan ten hoogste

€ 100.000 voor netwerkactiviteiten

Titel 3.4

MKB-innovatie-stimulering topsectoren

3.4.4 en 3.4.15a

  

10-5-2016 t/m

1-9-2016

€ 3.200.000

Titel 3.4

MKB-innovatie-stimulering topsectoren

3.4.8

  

10-5-2016 t/m

1-9-2016

€ 2.000.000

Titel 3.4

MKB-innovatie-stimulering topsectoren

3.4.20

  

5-7-2016 t/m

1-9-2016, 24.00 uur

€ 7.600.000

Titel 3.5: Innovatieprestatiecontracten

3.5.17

   

01-02-2016 t/m 26-02-2016

€ 2.785.000

Titel 3.7: Eurostarsprojecten

3.7.2

   

01-01-2016 t/m 12-01-2016

€ 9.162.500

Titel 3.7: Eurostarsprojecten

3.7.2

26-05-2016 t/m 07-06-2016

€ 9.162.500

Titel 3.8: Internationaal innoveren

3.8.2

ITEA3-innovatieprojecten

 

14-03-2016 t/m 08-04-2016

€ 14.256.000

Titel 3.8: Internationaal innoveren

3.8.2

PENTA-innovatieprojecten

18-08-2016 t/m 08-09-2016

€ 10.000.000

Titel 3.9: Innovatiekredieten

3.9.2

Klinische ontwikkelingsprojecten

 

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 30.000.000

Titel 3.9: Innovatiekredieten

3.9.2

Technische ontwikkelingsprojecten

 

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 40.000.000

Titel 3.10: Seed capital technostarters

3.10.2

   

01-01-2016 t/m 31-03-2016

€ 24.000.000

Titel 3.10: Seed capital technostarters

3.10.2

Agri-horti-food-tech

 

01-09-2016 t/m 15-10-2016

€ 6.000.000

Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

3.11.2

Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

 

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 505.000.000

Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

3.11.2

Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

 

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 25.000.000

Titel 3.12: Groeifaciliteit

3.12.2

   

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 114.485.000

Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

3.13.2 en 3.14.2

   

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 200.000.000

Titel 3.15: Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

3.15.2

   

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 376.662.000

Titel 3.16: Vroege fasefinanciering

3.16.2 en 3.16.7

MKB-ondernemer en innovatieve starter

 

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 7.000.000

Titel 3.16: Vroege fasefinanciering

3.16.12

Academische innovatieve starter en hbo-innovatieve starter

 

11-01-2016 t/m 29-02-2016

€ 2.500.000

Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

3.16.12

Academische innovatieve starter en hbo-innovatieve starter

 

01-08-2016 t/m 4-10-2016

1.900.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.9

BBEG Innovatie-project

1. Chemisch katalytische conversietechnologie

2. Biotechnologische conversietechnologie

01-04-2016 t/m

13-09-2016

€ 2.860.000

   

3. Groen gas vergisting

4. Groen gas vergassing

01-04-2016 t/m

13-09-2016

€ 1.420.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.16

Hernieuwbare-energieproject

 

01-04-2015 t/m 31-03-2016

€ 50.000.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.16

Hernieuwbare-energieproject

 

01-04-2016 t/m

31-03-2017

€ 50.000.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.23

MVI Energie-project

 

01-07-2016 t/m 25-10-2016

€ 1.000.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.37

UGas-project

 

01-04-2016 t/m

18-10-2016

€ 710.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.44

LNG-project

 

01-04-2016 t/m

14-06-2016

€ 1.600.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.58

Urban Energy-project

1. Zonnestroom-technologieën (PV)

01-04-2016 t/m

13-09-2016

€ 6.450.000

2. Warmte en koude installaties

01-04-2016 t/m

13-09-2016

€ 3.380.000

 

3. Multifunctionele bouwdelen

01-04-2016 t/m

13-09-2016

€ 3.400.000

 

4. Flexibele energie-infrastructuur

01-04-2016 t/m

13-09-2016

€ 3.360.000

 

5. Energieregel-systemen en – diensten

01-04-2016 t/m

13-09-2016

€ 4.100.000

 

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.65

DEI-project

 

01-04-2016 t/m

26-04-2016

€ 18.000.000

 

4.2.65

DEI-project

(tweede tender)

 

01-07-2016 t/m

25-10-2016

€ 17.695.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.79

Energie en industrie: joint industry project

 

01-04-2016 t/m

28-06-2016

€ 7.340.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.86

Wind op zee R&D-project

 

01-04-2016 t/m

03-05-2016

€ 4.500.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.107

Energie en industrie: early adopter project

 

01-04-2016 t/m

04-10-2016

€ 350.000

Titel 4.2: Topsector energie-projecten

4.2.113

Systeemintegratiestudies

 

01-07-2016 t/m 04-10-2016

€ 750.000

Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

4.3.2, eerste lid, onderdeel a

   

01-10-2015 t/m 31-03-2016

€ 67.552.000

Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

4.3.2, eerste lid, onderdeel b

   

01-10-2015 t/m 31-03-2016

€ 67.552.000

Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS

4.4.2

   

15-02-2016 t/m 15-04-2016

€ 50.000.000

Titel 4.5: investeringssubsidie duurzame energie

4.5.2

   

01-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 70.000.000

Titel 4.7: Energiebesparing en duurzame energie sport accommodaties

4.7.2

   

04-01-2016 t/m 31-12-2016

€ 6.000.000

Titel 4.8. Energie-efficiëntieplannen

4.8.2., onderdeel a

  

01-04-2016 t/m 31-12-2016

€ 126.000

Titel 4.8. Energie-efficiëntieplannen

4.8.2., onderdeel b

  

01-04-2016 t/m 31-05-2016

€ 1.830.000

Titel 4a.1: Verbetering telecommunicatievoorzieningen Caribisch Nederland

4a.1.2

  

01-07-2016 t/m 31-12-2016

€ 1.700.000

Artikel 2

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2016 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

  1. het basispercentage: 2 procent per jaar;

  2. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

  3. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

  4. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Hoofdstuk 2. Openstelling Regeling Europese EZ-subsidies

Artikel 3

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6