Home

Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht

Geldig vanaf 5 december 2015
Geldig vanaf 5 december 2015

Besluit aanwijzing toezichthouders ILT interbestuurlijk toezicht

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-10-2018]

Aanhef

Artikel 1

De inspecteurs ILT, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 worden aangewezen als:

  1. ambtenaren als bedoeld in artikel 121c, van de Provinciewet, voor zover het toezicht het werkterrein van de Minister van Infrastructuur en Milieu betreft;

  2. ambtenaren als bedoeld in artikel 121e, tweede lid, van de Provinciewet, en

  3. ambtenaren als bedoeld in artikel 124e van de Gemeentewet.

Artikel 2

[Wijzigt het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport.]

Artikel 3

[Wijzigt het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving.]

Artikel 4

Artikel 5