Home

Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2016

Geldig van 1 januari 2016 tot 1 april 2022
Geldig van 1 januari 2016 tot 1 april 2022

Regeling vaststelling bedragen materiële instandhouding primair onderwijs BES 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2016 tot 01-04-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2022]

Aanhef

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bedrag per school

Het bedrag, bedoeld in artikel 97, derde lid, onder a, van de wet wordt vastgesteld op USD 60.120,–.

Artikel 3. Bedrag per leerling

Het bedrag, bedoeld in artikel 97, derde lid, onder c, van de wet wordt vastgesteld op USD 651,30 per leerling.

Artikel 4. Aanvullende bekostiging in verband met het prijspeil voor Sint Eustatius en Saba

Artikel 5. Aanvullende bekostiging in verband met geïsoleerde ligging

Artikel 6. Inwerkingtreding

Artikel 7. Citeertitel