Home

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Geldig van 7 augustus 2015 tot 27 juli 2017
Geldig van 7 augustus 2015 tot 27 juli 2017

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-08-2015 tot 27-07-2017]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2019]

Aanhef

De Nationaal Coördinator Groningen,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de Nationaal Coördinator: de Nationaal Coördinator Groningen van de Overheidsdienst Groningen;

  2. de directeuren: de directeur Groningen van de Overheidsdienst Groningen en de directeur Den Haag van de Overheidsdienst Groningen.

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Vervanging

Artikel 4

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Artikel 6