Home

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Geldig van 5 januari 2015 tot 7 januari 2015
Geldig van 5 januari 2015 tot 7 januari 2015

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 07-01-2015 met twk t/m 01-01-2015 ]
[Regeling ingetrokken per 01-09-2016]

Aanhef

De loco secretaris-generaal,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de loco secretaris-generaal: de loco secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, tevens de directeur van de directie Algemene Economische Politiek en tevens chief economist van het Ministerie van Economische Zaken;

  2. de directeur: de directeur Europese en Internationale Zaken;

  3. de MT-leden: de leden van het managementteam van de directie Europese en Internationale Zaken van de dienst loco secretaris-generaal;

  4. het MT-DEIZ: het collectief van de onder b en c bedoelde functionarissen;

  5. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

§ 3. Vervanging

Artikel 5 [Nog niet in werking]

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]