Home

Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014

Geldig van 21 december 2014 tot 1 januari 2021
Geldig van 21 december 2014 tot 1 januari 2021

Reglement inrichting organisatie Kadaster 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-12-2014 tot 01-01-2021]
[Regeling ingetrokken per 11-07-2021]

Aanhef

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,

Besluit:

Artikel 1. Organisatieonderdelen

1.

De Dienst bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

  1. de directie Bestuur en Strategie;

  2. de directie Organisatie en HRM;

  3. de directie Landregistratie en Geografie;

  4. de directie Geo- en Vastgoedinformatie en Advies;

  5. de directie Control en Financiën; en

  6. de directie IT.

2.

De organisatieonderdelen genoemd in het vorige lid staan onder leiding van directeuren. De directeuren worden in functie benoemd bij besluit van het bestuur. Het bestuur kan ook besluiten dat de leden van het bestuur de functie van directeur van een of meer organisatieonderdelen bekleden.

Artikel 2. Evaluatie

Het bestuur draagt zorg voor de evaluatie van dit reglement twee jaar na inwerkingtreding van dit reglement.

Artikel 3. Intrekking eerdere regeling

Het Reglement inrichting organisatie Kadaster 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Artikel 5. Citeertitel