Home

Beleidsregel veiligheidsadviseur

Geldig vanaf 2 oktober 2014
Geldig vanaf 2 oktober 2014

Beleidsregel veiligheidsadviseur

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 02-10-2014]

Aanhef

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Paragraaf 1. Taakuitoefening

Artikel 2. Taken van de veiligheidsadviseur

De taken van de veiligheidsadviseur zijn de taken die zijn omschreven in subsectie 1.8.3.3 van bijlage 1, van de VLG, VSG of VBG.

Paragraaf 2. Handhavingbeleid

Artikel 3. Handhaving ILT

Artikel 4. Handhavinginstrumenten

Paragraaf 3. Overige onderwerpen

Artikel 5. Slotbepalingen