Home

Instellingsbesluit Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering

Vervallen per 1 februari 2016
Vervallen per 1 februari 2016

Instellingsbesluit Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2016]
[Regeling ingetrokken per 01-02-2016]

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2016]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2016]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3 [Vervallen per 01-02-2016]

Deze tekst is vervallen

Artikel 4 [Vervallen per 01-02-2016]

Deze tekst is vervallen

Artikel 5 [Vervallen per 01-02-2016]

Artikel 6 [Vervallen per 01-02-2016]

Artikel 7 [Vervallen per 01-02-2016]

Artikel 8 [Vervallen per 01-02-2016]