Home

Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen

Geldig vanaf 1 mei 2022
Geldig vanaf 1 mei 2022

Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2022]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

Artikel 1a

Deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 3.1 van de Wet open overheid.

Artikel 2

1.

Het besluit tot openbaarmaking van de gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt genomen met in achtneming van artikel 5.1 van de Wet open overheid.

2.

Openbaarmaking vindt plaats op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10