Home

Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Geldig van 20 juni 2014 tot 1 juli 2014
Geldig van 20 juni 2014 tot 1 juli 2014

Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-07-2014 met twk t/m 27-03-2014 ]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 12 mei 2014, nr. 2014-0000245127;

Gelet op de artikelen 44, tweede lid, en 66, tweede lid, 79 en 95, vierde lid, van de Gemeentewet, de artikelen 43, tweede lid, en 65, tweede lid, 77 en 93, vierde lid, van de Provinciewet en de artikelen 32a, eerste lid, en 44, eerste lid, van de Waterschapswet en artikel 193, tweede lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 juni 2014, no. W04.141/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 juni 2014, nr. 2014-0000303123;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit burgemeesters.]

Artikel III [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Rechtspositiebesluit gedeputeerden.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]

Artikel VI [Nog niet in werking]

Artikel VII [Nog niet in werking]

Artikel VIII [Nog niet in werking]

Artikel IX [Nog niet in werking]

Artikel X [Nog niet in werking]