Home

Besluit aanwijzing UWV als National Co-ordination Office

Geldig van 1 februari 2014 tot 1 oktober 2016
Geldig van 1 februari 2014 tot 1 oktober 2016

Besluit aanwijzing UWV als National Co-ordination Office

Besluit 2013-0000178315

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2014 tot 01-10-2016]
[Regeling ingetrokken per 01-10-2016]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 26 november 2012 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 492/2011 (betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie) voor wat betreft het tot elkaar brengen en de compensatie van aanbiedingen van en aanvragen om werk, en een nieuwe opzet van Eures (European Employment services);

Gelet op artikel 5, eerste lid, tot het aanwijzen van een gespecialiseerde dienst zoals bepaald in artikel 11, tweed lid, Vo 492/2011;

Overwegend dat de beoogde werkzaamheden gezien de voor de uitvoering benodigde expertise en landelijke coördinatie bij het UWV passen;

Besluit: