Home

Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid 2014

Geldig van 23 september 2013 tot 1 oktober 2013
Geldig van 23 september 2013 tot 1 oktober 2013

Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid 2014

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-10-2013]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Subsidieregeling publieke gezondheid.]

Artikel II [Nog niet in werking]

1.

Op de subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld op basis van de Subsidieregeling publieke gezondheid is de Subsidieregeling publieke gezondheid van toepassing zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

2.

Het eerste lid geldt niet voor de subsidie, bedoeld in artikel 60 van de Subsidieregeling publieke gezondheid.

Artikel III [Nog niet in werking]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.