Home

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

Geldig van 3 september 2013 tot 1 januari 2014
Geldig van 3 september 2013 tot 1 januari 2014

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

Besluit NR/FZ-008

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2014]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

1. Reikwijdte

[Nog niet in werking]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het interim-besluit forensische zorg1, die forensische zorg in strafrechtelijk kader, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het interim-besluit forensische zorg, verlenen.

2. Doel van de regeling

[Nog niet in werking]

Deze regeling beoogt het stellen van beperkingen, voorwaarden en voorschiften voor de declaratie van prestaties ZZP’s en extramurale parameters in de forensische zorg (FZ).

3. Afbakening prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

4. Begripsbepalingen

4.1. Zorgaanbieder

4.2. Zorgverzekeraar

4.3. ZZP

4.4. Extramurale parameters

4.5. Declaratie

4.6. Declaratieperiode

4.7. Onderlinge dienstverlening

5. Declaratiebepalingen

6. Declaratie afwezigheidsdagen

7. Gegevens op de factuur

8. Bepalingen onderlinge dienstverlening

9. Intrekking oude regel(s)

10. Overgangsbepaling

11. Inwerkingtreding en citeerregel