Home

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

Geldig van 3 september 2013 tot 1 januari 2014
Geldig van 3 september 2013 tot 1 januari 2014

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

Besluit NR/FZ-008

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2014]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling vastgesteld.

1. Reikwijdte

[Nog niet in werking]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het interim-besluit forensische zorg1, die forensische zorg in strafrechtelijk kader, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het interim-besluit forensische zorg, verlenen.

2. Doel van de regeling

3. Afbakening prestaties ZZP’s en extramurale parameters FZ

4. Begripsbepalingen

4.1. Zorgaanbieder

4.2. Zorgverzekeraar

4.3. ZZP

4.4. Extramurale parameters

4.5. Declaratie

4.6. Declaratieperiode

4.7. Onderlinge dienstverlening

5. Declaratiebepalingen

6. Declaratie afwezigheidsdagen

7. Gegevens op de factuur

8. Bepalingen onderlinge dienstverlening

9. Intrekking oude regel(s)

10. Overgangsbepaling

11. Inwerkingtreding en citeerregel