Home

Besluit vestigingsplaatsen raad voor rechtsbijstand

Geldig van 13 oktober 2012 tot 1 januari 2013
Geldig van 13 oktober 2012 tot 1 januari 2013

Besluit vestigingsplaatsen raad voor rechtsbijstand

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2013]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 juni 2012, nr. 269818;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 juni 2012, nr. W03.12.0204/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2012, nr. 300719;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

De vestigingsplaatsen van de raad voor rechtsbijstand, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand zijn:

  1. ressort Amsterdam: Amsterdam;

  2. ressort Arnhem-Leeuwarden: Arnhem en Leeuwarden;

  3. ressort Den Haag: ’s-Gravenhage;

  4. ressort ’s-Hertogenbosch: ’s-Hertogenbosch.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vestigingsplaatsen raad voor rechtsbijstand.