Home

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2011

Geldig vanaf 20 oktober 2012
Geldig vanaf 20 oktober 2012

Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-10-2012]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële verhoudingswet,

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2011 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2011.

nr

verdeelmaatstaf

bedragen per eenheid in €

1

Motorrijtuigenbelasting

-55,52

2a

Inwoners

19,92

2b

Inwoners boven 640.000

11,84

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

12,89

3b

Inwoners in landelijke gebieden

18,25

4

Land

45,49

5

Water

32,52

6

Groen

16,74

7

Gewogen weglengte

21.001,57

8

Warmtekrachtkoppeling

0,66

9

Vast bedrag*

7.488.076,96

9a

Vast bedrag Fryslân

8.441.076,96

* Exclusief vast bedrag Fryslân.