Home

Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Geldig van 22 augustus 2012 tot 27 augustus 2012
Geldig van 22 augustus 2012 tot 27 augustus 2012

Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 27-08-2012]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Als de richtlijn, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, wordt aangewezen: richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (PbEU 2004, L 102).

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Als de richtlijn, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, wordt aangewezen: richtlijn 2010/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (PbEU 2010, L 207).

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 27 augustus 2012. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 24 augustus 2012 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4 [Nog niet in werking]