Home

Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2012

Geldig van 15 augustus 2012 tot 24 augustus 2012
Geldig van 15 augustus 2012 tot 24 augustus 2012

Instellingsbesluit Audit Committee SZW 2012

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 24-08-2012 met twk t/m 01-05-2012 ]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. Audit Committee: het Audit Committee van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  2. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling [Nog niet in werking]

Er is een Audit Committee waarop de Regeling Audit Committees 2012 van toepassing is.

Artikel 3. Samenstelling [Nog niet in werking]

Het Audit Committee wordt voorgezeten door de Secretaris-generaal en bestaat verder uit de plaatsvervangend Secretaris-generaal, de Directeuren-generaal, de Inspecteur-generaal, de Algemeen directeur Auditdienst Rijk, de Directeur Financieel Economische Zaken, de Directeur Bedrijfsvoering en de door de minister benoemde onafhankelijke externe leden.

Artikel 4. Secretariaat [Nog niet in werking]

Artikel 5. Werkwijze [Nog niet in werking]

Artikel 6. Vergaderingen [Nog niet in werking]

Artikel 7. Bezoldiging onafhankelijke externe leden [Nog niet in werking]

Artikel 8. Benoeming onafhankelijke leden [Nog niet in werking]

Artikel 9. Intrekking [Nog niet in werking]

Artikel 10. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 11. Citeertitel [Nog niet in werking]