Home

Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Geldig van 12 juli 2012 tot 18 juli 2012
Geldig van 12 juli 2012 tot 18 juli 2012

Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 18-07-2012 met twk t/m 01-07-2012 ]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is spoedig een pakket maatregelen vast te stellen die bijdragen aan het structureel verbeteren van de overheidsfinanciën, het verstevigen van het vertrouwen van de financiële markten en het verder toekomstbestendig maken van de Nederlandse economie;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V [Nog niet in werking]

Artikel VI [Nog niet in werking]

Artikel VII [Nog niet in werking]

Artikel VIII [Nog niet in werking]

Artikel IX [Nog niet in werking]

Artikel X [Nog niet in werking]

Artikel Xa [Nog niet in werking]

Artikel XI [Nog niet in werking]

Artikel XII [Nog niet in werking]

Artikel XIII [Nog niet in werking]

Artikel XIV [Nog niet in werking]

Artikel XV [Nog niet in werking]

Artikel XVI [Nog niet in werking]

Artikel XVII [Nog niet in werking]

Artikel XVIII [Nog niet in werking]

Artikel XIX [Nog niet in werking]

Artikel XX [Nog niet in werking]

Artikel XXI [Nog niet in werking]

Artikel XXII [Nog niet in werking]