Home

Regeling algemene doorvoervergunning NL008

Geldig van 1 mei 2016 tot 28 oktober 2020
Geldig van 1 mei 2016 tot 28 oktober 2020

Regeling algemene doorvoervergunning NL008

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2016 tot 28-10-2020]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. besluit: het Besluit strategische goederen;

  2. EORI-nummer: het nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel 18, van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie Communautair douanewetboek;

  3. gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen: de lijst van goederen waarop Gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie van toepassing is;

  4. inspecteur: de algemeen directeur Douane.

§ 2. Algemene doorvoervergunning

Artikel 2

Artikel 3

§ 3. Voorwaarden

Artikel 4

Artikel 5

§ 4. Voorschriften

Artikel 6

§ 5. Verzoek tot registratie en melding eerste gebruik

Artikel 7

§ 6. Rapportage

Artikel 8

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 9

Artikel 10