Home

Regeling afwijking deeltijdfactor leden Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

Geldig van 10 mei 2012 tot 1 oktober 2012
Geldig van 10 mei 2012 tot 1 oktober 2012

Regeling afwijking deeltijdfactor leden Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-10-2012]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2016]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In afwijking van artikel 10, eerste lid, van het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden wordt de deeltijdfactor van de voorzitter van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden vastgesteld op 0,3.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Tijdelijk besluit Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden in werking treedt.