Home

Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs

Geldig van 19 maart 2012 tot 20 april 2012
Geldig van 19 maart 2012 tot 20 april 2012

Instellingsbesluit jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 20-04-2012 met twk t/m 01-03-2012 ]
[Regeling ingetrokken per 01-03-2015]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  2. jury: jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak [Nog niet in werking]

1.

Er is een jury excellente scholen in het primair- en voortgezet onderwijs

2.

De jury heeft tot taak:

  1. Het bepalen van de criteria voor de beoordeling van excellente scholen.

  2. Het maken van een voorselectie van scholen. Deze scholen worden schriftelijk uitgenodigd door de jury om zich aan te melden voor het predicaat excellent.

  3. Een oproep aan alle scholen om zichzelf aan te melden bij de jury. De oproep hiertoe en de wijze waarop scholen zich kunnen aanmelden wordt nader uitgewerkt door de jury.

  4. De jury bepaalt vooraf een aantal excellentiegebieden waarop scholen in ieder geval kunnen excelleren.

  5. De jury adviseert jaarlijks de minister over welke beperkt aantal scholen in het primair onderwijs het predicaat ‘excellent’ verdienen.

  6. De jury adviseert jaarlijks de minister over welke beperkt aantal schoolsoorten in het voortgezet onderwijs het predicaat ‘excellent’ verdienen.

Artikel 3. Instellingsduur [Nog niet in werking]

De jury wordt ingesteld met ingang van 1 maart 2012 en wordt opgeheven per 31 december 2014.

Artikel 4. Informatieplicht [Nog niet in werking]

Artikel 5. Leden [Nog niet in werking]

Artikel 6. Werkwijze [Nog niet in werking]

Artikel 7. Vergoeding [Nog niet in werking]

Artikel 8. Kosten van de jury [Nog niet in werking]

Artikel 9. Verantwoording [Nog niet in werking]

Artikel 10. Openbaarmaking [Nog niet in werking]

Artikel 11. Intellectuele eigendom [Nog niet in werking]

Artikel 12. Archiefbescheiden [Nog niet in werking]

Artikel 13. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 14. Citeertitel [Nog niet in werking]