Home

Contributieverordening september tot en met december 2011

Geldig van 1 september 2011 tot 1 januari 2016
Geldig van 1 september 2011 tot 1 januari 2016

Contributieverordening september tot en met december 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2013 tot 01-01-2016]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2016]

Aanhef

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

De contributie voor de contributiegroepen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 bedraagt:

Contributiegroep

H (openbaar accountants)

513

M (intern accountants en overheidsaccountants)

342

L (accountants in business)

171

G (leden die niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn)

51

Artikel 2

Het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 wordt vastgesteld op: vier.

Artikel 3

De Contributieverordening 2011/2012 van 1 september 2011 (Stcrt. 2010, 21423) wordt ingetrokken.

Artikel 4

Artikel 5