Home

Regeling brandstoffen luchtverontreiniging

Geldig van 20 april 2011 tot 30 april 2011
Geldig van 20 april 2011 tot 30 april 2011

Regeling brandstoffen luchtverontreiniging

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 30-04-2011]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

De testmethode, bedoeld in artikel 2.2, derde lid, van het besluit is de methode prEN 16135 of de methode prEN 16136.

2.

De testmethode, bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, van het besluit is de methode EN 228:2009.

3.

De testmethode, bedoeld in de artikelen 2.5, tweede lid, en 2.6, derde lid, van het besluit is de methode EN 590:2004.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Het tijdstip, bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, van het besluit is, voor tankstations die in de maand april van een jaar per benzinekwaliteit minder dan driemaal zijn bevoorraad, de datum waarop het tankstation na 15 april van dat jaar voor de tweede maal met zomerbenzine is bevoorraad, indien die datum is gelegen na 1 mei van dat jaar.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Bijlage bij artikel 4, vierde lid , van de Regeling brandstoffen luchtverontreiniging [Nog niet in werking]