Home

Beleidsregels toelatingseisen sectoroverleg Caribisch Nederland

Geldig vanaf 1 januari 2012
Geldig vanaf 1 januari 2012

Beleidsregels toelatingseisen sectoroverleg Caribisch Nederland

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012]

Aanhef

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

De sectorale overleg Commissie BES, genoemd in het Besluit overlegstelsel BES (Stb. 2010, 369), zal voortaan worden aangeduid als Sectoroverleg Caribisch Nederland.

Artikel 2

1.

Tot het Sectoroverleg Caribisch Nederland worden slechts toegelaten vakorganisaties die zijn gevestigd in één van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba of in Nederland. De vakorganisatie overlegt hiervan bewijsstukken aan de voorzitter van het overleg.

2.

De voorzitter van het sectorale overleg kan organisaties uitsluiten van het overleg indien niet aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarde is voldaan.

Artikel 3

1.

De organisaties, genoemd in artikel 2, dienen te zijn aangesloten bij een tot de Raad voor Overheidspersoneel (ROP) toegelaten centrale van overheidspersoneel in Nederland.

2.

De voorzitter van het sectorale overleg kan organisaties uitsluiten van het overleg indien niet aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarde is voldaan.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7