Home

Regeling aanspraken zorgverzekering BES

Geldig van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013
Geldig van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013

Regeling aanspraken zorgverzekering BES

Opschrift

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Aanspraken als bedoeld in artikel 6, tweede en derde lid, van het Besluit zorgverzekering BES

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 2. specialist: een arts die bevoegd is tot uitoefening van het desbetreffende specialisme;

 3. tandarts-specialist: een persoon die bevoegd is tot het verlenen van tandheelkundig-specialistische zorg;

 4. huisarts: een arts die bevoegd is tot uitoefening van de huisartsengeneeskunde;

 5. paramedicus: een persoon die bevoegd is tot het verlenen van paramedische zorg;

 6. verloskundige: een persoon die bevoegd is tot het verlenen van verloskundige zorg;

 7. psycholoog: een persoon die bevoegd tot het verlenen van psychologische zorg;

 8. het besluit: het Besluit zorgverzekering BES;

 9. BES-eilanden: de eilanden bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van het besluit;

 10. Zorgverzekeringskantoor BES: Zorgverzekeringskantoor BES bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het besluit;

 11. geneesmiddel: geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES;

 12. eigen bijdrage: een bijdrage in de kosten bedoeld in artikel 6, vierde lid, van het besluit;

 13. ter hand stellen: het rechtstreeks verstrekken of doen bezorgen van een geneesmiddel aan de patiënt voor wie het geneesmiddel is bestemd.

Artikel 1.1.2

Artikel 1.1.3

§ 2. Huisartsenzorg en eerstelijnspsychologische zorg

Artikel 1.2.1

Artikel 1.2.2

§ 3. Medisch-specialistische zorg en ziekenhuiszorg

Artikel 1.3.1

Artikel 1.3.2

Artikel 1.3.3

Artikel 1.3.4

Artikel 1.3.5

Artikel 1.3.6

Artikel 1.3.7

Artikel 1.3.8

Artikel 1.3.9

Artikel 1.3.10

Artikel 1.3.11

§ 4. Paramedische zorg

Artikel 1.4.1

Artikel 1.4.2

Artikel 1.4.3

Artikel 1.4.4

Artikel 1.4.5

Artikel 1.4.6

§ 5. Tandheelkundige zorg

Artikel 1.5.1

Artikel 1.5.2

§ 6. Farmaceutische zorg

Artikel 1.6.1

Artikel 1.6.2

§ 7. Hulpmiddelenzorg

Artikel 1.7.1

Artikel 1.7.2

Artikel 1.7.3

Artikel 1.7.4

Artikel 1.7.5

Artikel 1.7.6

Artikel 1.7.7

Artikel 1.7.8

Artikel 1.7.9

Artikel 1.7.10

Artikel 1.7.11

Artikel 1.7.12

Artikel 1.7.13

Artikel 1.7.14

Artikel 1.7.15

Artikel 1.7.16

Artikel 1.7.17

Artikel 1.7.18

Artikel 1.7.19

Artikel 1.7.20

Artikel 1.7.21

Artikel 1.7.22

Artikel 1.7.23

Artikel 1.7.24

Artikel 1.7.25

Artikel 1.7.26

Artikel 1.7.27

Artikel 1.7.28

Artikel 1.7.29

Artikel 1.7.30

§ 8. Verloskundige zorg

Artikel 1.8.1

§ 9. Kraamzorg

Artikel 1.9.1

Artikel 1.9.2

§ 10. Ziekenvervoer

Artikel 1.10.1

Artikel 1.10.3

Artikel 1.10.4

Artikel 1.10.5

Artikel 1.10.6

Artikel 1.10.7

Artikel 1.10.8

§ 11. Repatriëring van overleden verzekerden

Artikel 1.11.1

§ 12. Langdurige zorg

Artikel 1.12.1

Artikel 1.12.2

Artikel 1.12.3

Artikel 1.12.4

§ 13. Medische uitzendingen

Artikel 1.13.1

Artikel 1.13.2

Artikel 1.13.3

Artikel 1.13.4

§ 14. Bijzondere bepalingen

Artikel 1.14.1

Hoofdstuk 2. Nadere regels betreffende inhoud en prijs van de overeenkomsten, alsmede vergoeding van kosten van zorg, bedoeld in artikel 8, vierde tot en met zevende lid , en artikel 10, zesde lid, van het Besluit zorgverzekering BES

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Hoofdstuk 3. Toepassing artikel 18 van het Besluit zorgverzekering BES

Artikel 3.1

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Bijlage