Home

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit RUA 2011

Geldig van 18 juni 2011 tot 17 december 2011
Geldig van 18 juni 2011 tot 17 december 2011

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit RUA 2011

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 04-12-2013]

Aanhef

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. RUA: de directie Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing van het ministerie;

  2. SUWI-organisaties: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en het Inlichtingenbureau, genoemd in artikel 63 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de landelijke cliëntenraad, genoemd in hoofdstuk 2 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en de Raad voor werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  3. SUWI-keten: het proces van samenwerking tussen de SUWI-organisaties en de gemeenten, gericht op de toeleiding naar werk en het verstrekken van uitkeringen, met inbegrip van de gegevensinfrastructuur en het daartoe ondersteunende gegevensverkeer.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 3. Bevoegdheden

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16