Home

Regeling meettarieven

Geldig van 1 januari 2011 tot 16 juli 2011
Geldig van 1 januari 2011 tot 16 juli 2011

Regeling meettarieven

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2011 tot 16-07-2011]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Besluit:

§ 1. Tarieven op basis van consumentenprijsindex

Artikel 1

1.

Het tarief, bedoeld in artikel 30a van de Elektriciteitswet 1998, dat een netbeheerder in rekening brengt voor de meting van elektriciteit bij afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van die wet, wordt berekend op basis van het tarief zoals dat voor die afnemers gold voor het voorafgaande kalenderjaar, gecorrigeerd met inflatie.

2.

De inflatie is de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Het tarief, bedoeld in artikel 81e, eerste lid, van de Gaswet, dat een netbeheerder in rekening brengt voor de meting van gas bij afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van die wet wordt berekend op basis van het tarief zoals dat voor die afnemers gold voor het voorafgaande kalenderjaar, gecorrigeerd met inflatie.

2.

De inflatie is de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex (alle huishoudens), berekend uit het quotiënt van deze prijsindex, gepubliceerd in de vierde maand voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, en van deze prijsindex, gepubliceerd in de zestiende maand voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor het tarief geldt, zoals deze maandelijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

3.

In afwijking van het eerste lid wordt het tarief, bedoeld in artikel 81e, eerste lid, van de Gaswet, dat een netbeheerder in het jaar 2011 in rekening brengt voor de meting van gas bij afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van die wet berekend op basis van het gewogen gemiddelde van de tarieven van alle netbeheerders gezamenlijk, zoals die voor afnemers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van die wet golden voor het jaar 2005, gecorrigeerd met de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex, berekend uit het quotiënt van deze prijsindex van augustus 2005 en die van augustus 2010.

§ 2. Tarieven op basis van kostenoriëntatie

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 5

Artikel 6