Home

Instellingsbesluit Commissie interne sturing UWV

Geldig van 6 september 2010 tot 16 september 2010
Geldig van 6 september 2010 tot 16 september 2010

Instellingsbesluit Commissie interne sturing UWV

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 16-09-2010]
[Regeling ingetrokken per 01-12-2010]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. commissie: de Commissie interne sturing UWV;

  2. minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  3. ministerie: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling [Nog niet in werking]

1.

Er is een Commissie interne sturing UWV.

2.

De commissie wordt ingesteld tot 1 december 2010.

Artikel 3. Taken [Nog niet in werking]

1.

De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over de sturing door het UWV met het oog op de mogelijkheden, beperkingen en verbeteringen en brengt hierover een rapport uit.

2.

Bij de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, beoordeelt de commissie, gelet op de feitelijke ontwikkeling en voortgang bij het UWV, de hoofdlijnen van de interne sturing en de verbetermaatregelen die recent door UWV zijn genomen en voor de komende periode zijn gepland.

Artikel 4. Samenstelling [Nog niet in werking]

Artikel 5. Secretariaat [Nog niet in werking]

Artikel 6. Vergoeding [Nog niet in werking]

Artikel 7. Inwerkingtreding

Artikel 8. Citeertitel