Home

Besluit verlening ondermandaat internationale inlichtingenuitwisseling

Geldig van 13 april 2010 tot 18 juni 2011
Geldig van 13 april 2010 tot 18 juni 2011

Besluit verlening ondermandaat internationale inlichtingenuitwisseling

Besluit CPP2010/1439M

Voorafgaande besluiten
CPP2009/1632M
Versies van huidig besluit

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 18-06-2011]

De minister van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Ondermandaatverlening ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

De volgende functionarissen en de door hen aangewezen medewerkers van de Belastingdienst zijn binnen het kader van hun taken gemandateerd om besluiten te nemen ingevolge de artikelen 5 en 7 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: WIB):

A. Besluiten inzake inlichtingenverstrekking aan niet EU-lidstaten met betrekking tot belastingen en heffingen (andere dan de in artikel 3, derde lid, Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde heffingen) waarop de WIB van toepassing is

De voorzitter van het managementteam van Belastingdienst/Oost.

B. Besluiten inzake inlichtingenverstrekking aan EU-lidstaten met betrekking tot belastingen en heffingen (andere dan de in artikel 3, derde lid, Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde heffingen) waarop de WIB van toepassing is

De voorzitters van de managementteams van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde organisatieonderdelen.

C. Besluiten inzake inlichtingenverstrekking met betrekking tot de in artikel 3, derde lid, Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde heffingen waarop de WIB van toepassing is

De algemeen directeur Belastingdienst/Douane.

2. Toelichting

Algemeen

Wijziging organisatiestructuur Douane

3. Ingetrokken regeling

4. Inwerkingtreding