Home

Wijzigingsregeling Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Geldig van 16 december 2009 tot 1 oktober 2012
Geldig van 16 december 2009 tot 1 oktober 2012

Wijzigingsregeling Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-12-2009 tot 01-10-2012]
[Regeling ingetrokken per 01-10-2012]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche.]

Artikel II

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend, blijft de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche van toepassing zoals deze luidde onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.