Home

Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010 (Indonesiëfaciliteit subsidieplafond 2010)

Geldig van 18 november 2009 tot 28 november 2009
Geldig van 18 november 2009 tot 28 november 2009

Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2010 (Indonesiëfaciliteit subsidieplafond 2010)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-11-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2010]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 8.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode 1 januari 2010 tot en met 31 maart 2010 in het kader van de Indonesiëfaciliteit een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 april 2010.