Home

Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2009

Geldig van 30 december 2008 tot 16 oktober 2019
Geldig van 30 december 2008 tot 16 oktober 2019

Verordening bestemmingsheffing schoorsteenvegersbedrijf 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 30-12-2008 tot 16-10-2019]
[Regeling ingetrokken per 16-10-2019]

Aanhef

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

Gelet op artikel 95, tweede lid en artikel 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het verzoek van de Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond (ASPB) d.d. 15 mei 2008;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

  1. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

  2. werkzame personen: personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b. van het Handelsregisterbesluit 2008 die betrokken zijn bij de uitoefening van het schoorsteenvegersbedrijf;

  3. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

  4. bestemmingsheffing: heffing die gebaseerd is op artikel 9, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten.

Artikel 2

1.

Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin het schoorsteenvegersbedrijf wordt uitgeoefend.

2.

In afwijking van het eerste lid is deze verordening niet van toepassing op:

  1. de ondernemer die ten aanzien van de bij hem in dienst zijnde werknemers een verplichte bijdrage betaalt aan enig opleidingsfonds;

  2. de ondernemer die in zijn onderneming zowel het schoorsteenvegersbedrijf als het loodgieters-, fitters-, of centrale verwarmingsbedrijf uitoefent, en met de uitoefening van het loodgieters-, fitters-, of centrale verwarmingsbedrijf een hogere omzet behaalt dan met de uitoefening van het schoorsteenvegersbedrijf.

§ 2. De heffing

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Vermindering van heffing

Artikel 5

Artikel 6

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10