Home

Instellingsbesluit Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer

Geldig van 8 oktober 2009 tot 1 januari 2010
Geldig van 8 oktober 2009 tot 1 januari 2010

Instellingsbesluit Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-10-2009 tot 01-01-2010]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2010]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. commissie: de Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  2. Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

1.

Er is een Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer.

2.

De commissie wordt ingesteld tot 1 januari 2010.

Artikel 3. Taken

De commissie heeft tot taak:

  1. een onderzoek en een analyse uit te voeren naar de wijze waarop het beleggingsbeleid van pensioenfondsen, in het bijzonder het risicobeheer, zich sinds 1990 heeft ontwikkeld in relatie tot de doelstelling en het risicodragend vermogen van pensioenfondsen binnen het kader van de pensioenwetgeving en de omgeving waarbinnen pensioenfondsen opereren; alsmede

  2. het op basis van een analyse op grond van onderdeel a doen van aanbevelingen ten aanzien van het beleggingsbeleid en het risicobeheer waarbij met name in kaart wordt gebracht welke conclusies met het oog op structurele ontwikkelingen op de lange termijn getrokken kunnen worden.

Artikel 4. Samenstelling

Artikel 5. Secretariaat

Artikel 6. Vergoeding

Artikel 7. Inwerkingtreding

Artikel 8. Citeertitel