Home

Instellings- en bezoldigingsbesluit commissie Bevolkingsdaling Zeeland en Groningen

Geldig van 31 augustus 2009 tot 22 september 2009
Geldig van 31 augustus 2009 tot 22 september 2009

Instellings- en bezoldigingsbesluit commissie Bevolkingsdaling Zeeland en Groningen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 22-09-2009 met twk t/m 01-06-2009 ]
[Regeling ingetrokken per 01-10-2009]

Aanhef

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Er is een commissie Bevolkingsdaling Zeeland en Groningen.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De commissie heeft tot taak:

  1. De provincies Zeeland en Groningen te adviseren over oplossingen voor de bevolkingsdalingsproblematiek aldaar;

  2. de oorzaken en de gevolgen van de bevolkingsdaling aldaar in kaart te brengen;

  3. de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren over welke beleidsinstrumenten bij het oplossen van de bevolkingsdalingsproblematiek, bedoeld onder a, kunnen worden ingezet.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

De commissie bestaat uit de heer H. Dijkstal en de heer J. Mans.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7

Artikel 8