Home

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geldig van 12 februari 2009 tot 10 april 2009
Geldig van 12 februari 2009 tot 10 april 2009

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Telecommunicatie en Post vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 10-04-2009]

Aanhef

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 5 februari 2009 nr. bca-2008.05120/6);

Besluiten:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Selectielijst [Nog niet in werking]

[Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/selectielijsten.]