Home

Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz

Geldig van 20 november 2009 tot 31 december 2009
Geldig van 20 november 2009 tot 31 december 2009

Besluit instelling Stuurgroep en commissies pilot commissies verplichte ggz

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 31-12-2009]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  2. Ministers: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie;

  3. Wet bopz: Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

  4. Stuurgroep: Stuurgroep, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  5. commissie: tijdelijke commissie verplichte geestelijke gezondheidszorg, bedoeld in artikel 9, eerste lid;

  6. pilot: onderzoek naar de wijze waarop de commissies in de praktijk functioneren.

§ 2. Stuurgroep

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 3. Commissies

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Bijlage I. , behorend bij artikel 12, eerste lid