Home

Postbesluit 2009

Geldig van 1 april 2013 tot 1 januari 2015
Geldig van 1 april 2013 tot 1 januari 2015

Postbesluit 2009

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2013 tot 01-01-2015]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 november 2007, nr. WJZ 7137300;

Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel b, 15, zevende lid, 17, eerste lid, 29, vierde lid, en 65, tweede lid, van de Postwet 2009;

De Raad van State gehoord (advies van 7 december 2007, nr. W.10.07.450/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 maart 2009, nr. WJZ / 9054333;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. wet: de Postwet 2009;

  2. vergoeding: de vergoeding, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet;

  3. enkelstukstarief: het overeenkomstig de artikelen 24 en 25 van de wet vastgestelde tarief voor het postvervoer ten aanzien van afzonderlijke poststukken van een bepaalde soort binnen een bepaalde gewichtsklasse of voor afzonderlijke postvervoerdiensten;

  4. relevante omzet: de in een bepaald kalenderjaar door een postvervoerbedrijf, met het verrichten van postvervoerdiensten binnen Nederland gerealiseerde omzet;

  5. postpakket: een geadresseerd verpakt poststuk, dat zaken, niet zijnde brieven, bevat.

Artikel 2

Als ander geadresseerd stuk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de wet, wordt aangewezen:

  1. een postpakket met een gewicht tot 20 kilogram indien het postvervoer binnen Nederland en vanuit Nederland betreft en een postpakket met een gewicht tot 30 kilogram indien het postvervoer vanuit het buitenland betreft;

  2. een fysieke drager die in hoofdzaak tekst bevat in voor blinden bestemde tekens;

  3. een dagblad of een tijdschrift.

§ 2. Omvang universele postdienstverlening

Artikel 3

Artikel 4

§ 3. Kwaliteit universele postdienstverlening

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 4. Bedragen aansprakelijkheid

Artikel 11

§ 5. Vergoeding kosten Autoriteit Consument en Markt binnen de universele postdienst

Artikel 12

§ 6. Vergoeding kosten Autoriteit Consument en Markt buiten universele postdienst

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

§ 7. Aanwijzingsprocedure verlener universele postdienst

Artikel 18

§ 8. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23