Home

Besluit publieke gezondheid

Geldig van 1 januari 2022 tot 22 november 2022
Geldig van 1 januari 2022 tot 22 november 2022

Besluit publieke gezondheid

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 22-11-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 mei 2008, kenmerk PG/ZP-2848098;

Gelet op de artikelen 2, derde lid, 5, vierde lid, 6, derde lid, 15, tweede lid, 19, 49, eerste lid, 62, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid;

De Raad van State gehoord (advies van 23 juni 2008, nummer W13.08.0193/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 oktober 2008, kenmerk DWJZ/SWW-2885172;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Wet publieke gezondheid;

  2. basistakenpakket jeugdgezondheidszorg: de in artikel 5, tweede lid, van de wet genoemde werkzaamheden;

  3. de KNMG: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.

Hoofdstuk II. Algemene taken publieke gezondheidszorg

Artikel 2

Hoofdstuk III. Jeugdgezondheidszorg

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

Hoofdstuk IV. Infectieziektebestrijding

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Hoofdstuk IVa. Bevolkingsonderzoek

Artikel 16a

Hoofdstuk V. Gemeentelijke gezondheidsdiensten

Artikel 17

Hoofdstuk VI. Overige bepalingen

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23