Home

Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Luxemburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

Geldig van 8 oktober 2008 tot 19 oktober 2008
Geldig van 8 oktober 2008 tot 19 oktober 2008

Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Luxemburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 19-10-2008]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Luxemburg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier onder dit inventarisnummer niet toegankelijk.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

18

2039

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.