Home

Algemene douaneregeling

Geldig van 1 maart 2011 tot 3 maart 2011
Geldig van 1 maart 2011 tot 3 maart 2011

Algemene douaneregeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-2011 tot 03-03-2011]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Basisdefinities en overige inleidende bepalingen

Artikel 1:1

Artikel 1:2

Artikel 1:3

Afdeling 1.2. Aanwijzing inspecteur en ontvanger

Artikel 1:4

Artikel 1:5

Artikel 1:6

Artikel 1:7

Artikel 1:8

Artikel 1:9

Artikel 1:10

Afdeling 1.3. Elektronisch berichtenverkeer

Artikel 1:11

Afdeling 1.4. Kosten ambtelijke werkzaamheden

Artikel 1:12

Afdeling 1.5. Oorsprong van goederen

Artikel 1:13

Artikel 1:14

Artikel 1:15

Artikel 1:16

Artikel 1:17

Afdeling 1.6. Lijfsvisitatie

Artikel 1:18

Afdeling 1.7. Douanewaarde

Artikel 1:19

Artikel 1:20

Artikel 1:21

Artikel 1:22

Hoofdstuk 2. Bepalingen die op de in het douanegebied van de Gemeenschap binnengebrachte goederen van toepassing zijn tot deze een douanebestemming hebben gekregen

Afdeling 2.1. Formaliteiten met betrekking tot het binnenbrengen van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap

Artikel 2:0

Artikel 2:0a

Artikel 2:1

Artikel 2:2

Artikel 2:3

Artikel 2:4

Afdeling 2.2. Summiere aangifte

Artikel 2:5

Afdeling 2.3. Tijdelijke opslag

Artikel 2:6

Artikel 2:7

Artikel 2:8

Afdeling 2.4. Douaneaangifte

Artikel 2:8a

Artikel 2:9

Artikel 2:10

Artikel 2:11

Artikel 2:12

Artikel 2:13

Afdeling 2.5. Onderzoek van de goederen, bevindingen van het douanekantoor en andere door het douanekantoor te nemen maatregelen

Artikel 2:14

Artikel 2:15

Hoofdstuk 3. Landbouwproducten

Afdeling 3.1. Certificaten; algemene bepalingen

Artikel 3:1

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4

Artikel 3:5

Artikel 3:6

Artikel 3:7

Artikel 3:8

Artikel 3:9

Artikel 3:10

Artikel 3:11

Artikel 3:12

Afdeling 3.2. Certificaten; bijzondere bepalingen

Artikel 3:13

Artikel 3:14

Artikel 3:15

Artikel 3:16

Afdeling 3.3. Restitutie

Artikel 3:17

Artikel 3:18

Artikel 3:19

Artikel 3:20

Artikel 3:21

Artikel 3:22

Afdeling 3.4. Proviandering

Artikel 3:23

Artikel 3:24

Artikel 3:25

Artikel 3:26

Artikel 3:27

Artikel 3:28

Artikel 3:29

Artikel 3:30

Artikel 3:31

Afdeling 3.5. Regels ter uitvoering van overige Europese verordeningen

Artikel 3:32

Hoofdstuk 4. De douanebestemmingen

Afdeling 4.1. In het vrije verkeer brengen – bijzondere bestemming

Artikel 4:1

Artikel 4:2

Artikel 4:3

Artikel 4:4

Artikel 4:5

Afdeling 4.2. De economische douaneregelingen

Artikel 4:6

Artikel 4:7

Artikel 4:8

Artikel 4:9

Afdeling 4.3. Vrije zones en entrepots

Artikel 4:10

Artikel 4:11

Artikel 4:12 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 4:13

Artikel 4:14

Artikel 4:15

Artikel 4:16

Artikel 4:17

Afdeling 4.4. Wederuitvoer, vernietiging en afstand van goederen

Artikel 4:18

Afdeling 4.5. Uitvoer

Artikel 4:19

Hoofdstuk 5. Verboden en beperkingen

Afdeling 5.1. Liquide middelen

Artikel 5.1

Afdeling 5.2. Non-tarifaire handelspolitieke maatregelen

Artikel 5:2

Artikel 5:3

Artikel 5:4

Artikel 5:5

Artikel 5:6 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5:7 [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5:8

Artikel 5:9

Artikel 5:10

Hoofdstuk 6. Goederen die het douanegebied van de Gemeenschap verlaten

Artikel 6:1

Artikel 6:1a

Artikel 6:2

Artikel 6:3

Artikel 6:4

Artikel 6:4a

Artikel 6:5

Hoofdstuk 7. Bijzondere regelingen

Afdeling 7.1. Preferentiële oorsprong

Artikel 7:1

Afdeling 7.2. Vrijstellingen

Artikel 7:2

Artikel 7:2a

Artikel 7:3

Artikel 7:4

Artikel 7:5 [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 7:6

Artikel 7:7

Artikel 7:8

Artikel 7:9

Artikel 7:10

Artikel 7:11

Artikel 7:12

Artikel 7:13

Artikel 7:14

Artikel 7:15

Artikel 7:16

Afdeling 7.3. Omzetbelasting en accijns

Artikel 7:17

Artikel 7:18

Artikel 7:19

Artikel 7:20 [Vervallen per 01-12-2008]

Artikel 7:21

Artikel 7:22

Artikel 7:23

Artikel 7:24

Artikel 7:25

Artikel 7:26

Artikel 7:27

Afdeling 7.4. Terugkerende goederen

Artikel 7:28

Afdeling 7.5. Postverkeer

Artikel 7:29

Artikel 7:30

Hoofdstuk 8. Douaneschuld

Afdeling 8.1. Zekerheidstelling

Artikel 8:1

Artikel 8:1a

Afdeling 8.2. Invordering van het bedrag van de douaneschuld

Artikel 8:2

Afdeling 8.3. Berekening en afronding

Artikel 8:3

Artikel 8:4

Artikel 8:5

Artikel 8:6

Hoofdstuk 9. Terugbetaling of kwijtschelding van de rechten bij invoer of de rechten bij uitvoer

Artikel 9:1

Hoofdstuk 10. Bestuurlijke boeten

Artikel 10:1

Artikel 10:2

Artikel 10:3

Artikel 10:4

Artikel 10:5

Hoofdstuk 11. Strafrechtelijke bepalingen

Artikel 11:1

Artikel 11:2

Artikel 11:3

Artikel 11:4

Artikel 11:5

Artikel 11:6

Artikel 11:7

Hoofdstuk 12. Algemene bepalingen van strafvordering

Artikel 12:1

Artikel 12:2

Artikel 12:3

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 13:1

Artikel 13:2

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII. Bij de Algemene Douaneregeling

Bijlage VIII

Bijlage IX

Bijlage IXa

Bijlage X

Bijlage XI

Bijlage XII

Bijlage XIII

Bijlage XIV

Bijlage XV

Bijlage XVI

Bijlage XVII

Bijlage XVIII

Bijlage XIX