Home

Wijzigingsregeling Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten (wijziging subsidieplafond)

Geldig van 9 juli 2008 tot 23 juli 2008
Geldig van 9 juli 2008 tot 23 juli 2008

Wijzigingsregeling Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten (wijziging subsidieplafond)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 23-07-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2009]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wijzigingsregeling Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.]

Artikel III [Nog niet in werking]

Op aanvragen om subsidie, die vóór de inwerkingtreding van artikel I zijn ingediend en op subsidies die vóór die datum zijn verstrekt, blijft de Subsidieregeling Point One Boegbeeldmodule 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten van toepassing, zoals die onmiddellijk vóór dat tijdstip luidde.

Artikel IV